قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016 3

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016

100a:2:{i:1441087;s:173:"تلاوت های تصویری استاد محمود شحات در سفر فرانسه/کیفیت HD~^523138~^http://cdn.persiangig.com/preview/X4PBt9VTvb/large/France-2.jpg";i:0;s:5:"~^0~^";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت های استاد محمود شحات در تاریخ 27اردیبهشت1395/مصر2016 2

تلاوت های استاد محمود شحات در تاریخ 27اردیبهشت1395/مصر2016

85a:1:{i:1441137;s:159:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/16.5.2016-3.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/مصر2016 7

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/مصر2016

85a:1:{i:1441137;s:159:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/16.5.2016-3.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016 3

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016

85a:1:{i:1441134;s:140:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)-1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/2.5.2016.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور-6 اردیبهشت1395/مصر2016 1

تلاوت های استاد محمود شحات انور-6 اردیبهشت1395/مصر2016

85a:1:{i:1441131;s:165:"تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/22.4.2016%20-%20Copy-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016 3

تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016

85a:1:{i:1441129;s:157:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/23.4.2016-1%20-%20Copy-3.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016 5

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016

85a:1:{i:1441127;s:157:"تلاوت سوره آل عمران-استاد محمود شحات-28فروردین1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/16.4.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;