قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 3 آذر1394/مصر2015 0

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 3 آذر1394/مصر2015

3a:1:{i:1441077;s:157:"مقطع سوره اسرا/استاد محمود شحات انور- 30 آبان1394/مصر2015~^512531~^http://s3.picofile.com/file/8226725968/21_11_2015.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2015-تلاوت های صوتی و تصویری

مقطع سوره اسرا/استاد محمود شحات انور- 30 آبان1394/مصر2015 1

مقطع سوره اسرا/استاد محمود شحات انور- 30 آبان1394/مصر2015

3a:1:{i:1441074;s:159:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 29 آبان1394/مصر2015~^512531~^http://s3.picofile.com/file/8226189350/20_11_2015.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2015-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 29 آبان1394/مصر2015 1

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 29 آبان1394/مصر2015

3a:1:{i:1441072;s:162:"تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 26آبان1394/مصر2015~^512531~^http://s6.picofile.com/file/8225083342/17_11_2015.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2015-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 26آبان1394/مصر2015 0

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 26آبان1394/مصر2015

3a:1:{i:1441070;s:159:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 23 آبان1394/مصر2015~^512531~^http://s6.picofile.com/file/8224570734/14_11_2015.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2015-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 23 آبان1394/مصر2015 0

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 23 آبان1394/مصر2015

3a:1:{i:1441067;s:161:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 22 آبان1394/مصر2015~^512531~^http://s6.picofile.com/file/8223638584/13_11_2015_2.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2015-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 22 آبان1394/مصر2015 1

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 22 آبان1394/مصر2015

3a:1:{i:1441066;s:161:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 20 آبان1394/مصر2015~^512531~^http://s3.picofile.com/file/8223631884/11_11_2015_2.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2015-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 20 آبان1394/مصر2015 0

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 20 آبان1394/مصر2015

3a:1:{i:1441033;s:163:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- اول آبان1394/مصر2015~^512531~^http://s6.picofile.com/file/8219329276/23_10_2015.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2015-تلاوت های صوتی و تصویری

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;