قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت تصویری استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94 1

تلاوت تصویری استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94

76a:3:{i:1441058;s:180:" تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221359634/Ardakan_Yazd2015.JPG";i:1441040;s:159:"تصاویر محفل انس با قرآن در حسینیه اردکان یزد / آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220095800/Iran_Yazd2015.JPG";i:1441063;s:154:"ابتهال سید کریم موسوی در حسینیه اردکان یزد/آبان94~^523131~^http://s6.picofile.com/file/8222712676/Iran_yazd1394.JPG";}

برچسب ها: تلاوت تصویری استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94

تلاوت تصویری استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94

تلاوت تصویری استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94

76a:3:{i:1441058;s:180:" تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221359634/Ardakan_Yazd2015.JPG";i:1441040;s:159:"تصاویر محفل انس با قرآن در حسینیه اردکان یزد / آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220095800/Iran_Yazd2015.JPG";i:1441063;s:154:"ابتهال سید کریم موسوی در حسینیه اردکان یزد/آبان94~^523131~^http://s6.picofile.com/file/8222712676/Iran_yazd1394.JPG";}

برچسب ها: تلاوت تصویری استاد محمود شحات انور در حسینیه اردکان یزد/آبان94

تلاوت تصویری استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94 2

تلاوت تصویری استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94

75a:2:{i:1441050;s:177:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220639634/Khetam_Iran2015.JPG";i:1441054;s:177:"تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221304400/Iraaannn2015_3.JPG";}

برچسب ها: تلاوت تصویری استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات قرآن مشهد/آبان94

تلاوت تصویری استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94

تلاوت تصویری استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94

75a:2:{i:1441050;s:177:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220639634/Khetam_Iran2015.JPG";i:1441054;s:177:"تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221304400/Iraaannn2015_3.JPG";}

برچسب ها: تلاوت تصویری استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات قرآن مشهد/آبان94

گزارشی کوتاه از سفر استاد محمود شحات انور به استان یزد/آبان94 3

گزارشی کوتاه از سفر استاد محمود شحات انور به استان یزد/آبان94

73a:3:{i:1441059;s:201:"گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221654292/mahmood_shahat_Interview_Iran2015.JPG";i:1441041;s:194:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات قرآن یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220099418/mahmood_shaht_anwar_Yazd2015_2.JPG";i:1441044;s:198:"ادای احترام استاد محمود شحات انور به شهید حسن دانش/تصاویر~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220248418/mahmood_shahat_Yazd_Hasan_danesh_Iran2015.JPG";}

برچسب ها: گزارش تصویری کوتاه از سفر استاد محمود شحات انور به استان یزد/آبان94

گزارشی کوتاه از سفر استاد محمود شحات انور به استان یزد/آبان94

گزارشی کوتاه از سفر استاد محمود شحات انور به استان یزد/آبان94

73a:3:{i:1441059;s:201:"گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221654292/mahmood_shahat_Interview_Iran2015.JPG";i:1441041;s:194:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات قرآن یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220099418/mahmood_shaht_anwar_Yazd2015_2.JPG";i:1441044;s:198:"ادای احترام استاد محمود شحات انور به شهید حسن دانش/تصاویر~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220248418/mahmood_shahat_Yazd_Hasan_danesh_Iran2015.JPG";}

برچسب ها: گزارش تصویری کوتاه از سفر استاد محمود شحات انور به استان یزد/آبان94

یوسف قرآنی/دیدار استاد محمود شحات با خانواده شهید حاجی حسنی 1

یوسف قرآنی/دیدار استاد محمود شحات با خانواده شهید حاجی حسنی

63a:3:{i:1441053;s:190:"گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220798268/8587551134072608313866579821.jpg";i:1441056;s:173:"تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221308768/IMG02082227.jpg";i:1441049;s:182:"حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220962276/mahmood_shahat_mohsen_Haji_Hasani_26.JPG";}

برچسب ها: مستند یوسف قرآنی/دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی

یوسف قرآنی/دیدار استاد محمود شحات با خانواده شهید حاجی حسنی

یوسف قرآنی/دیدار استاد محمود شحات با خانواده شهید حاجی حسنی

63a:3:{i:1441053;s:190:"گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220798268/8587551134072608313866579821.jpg";i:1441056;s:173:"تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221308768/IMG02082227.jpg";i:1441049;s:182:"حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220962276/mahmood_shahat_mohsen_Haji_Hasani_26.JPG";}

برچسب ها: مستند یوسف قرآنی/دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی

مقطع تصویری تلاوت استاد محمود شحات انور در آبادان/آبان94 2

مقطع تصویری تلاوت استاد محمود شحات انور در آبادان/آبان94

57a:2:{i:1441055;s:175:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220967034/Abadan1394.JPG";i:1441057;s:194:" تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221345250/Abadan1394_Iran.JPG";}

برچسب ها: تلاوت زیبا و دلنشین استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94-آبادان

مقطع تصویری تلاوت استاد محمود شحات انور در آبادان/آبان94

مقطع تصویری تلاوت استاد محمود شحات انور در آبادان/آبان94

57a:2:{i:1441055;s:175:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220967034/Abadan1394.JPG";i:1441057;s:194:" تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221345250/Abadan1394_Iran.JPG";}

برچسب ها: تلاوت زیبا و دلنشین استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94-آبادان

گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94 1

گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94

61a:1:{i:1441041;s:194:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات قرآن یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220099418/mahmood_shaht_anwar_Yazd2015_2.JPG";}

برچسب ها: گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات انور-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94

گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94

گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94

61a:1:{i:1441041;s:194:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-اختتامیه مسابقات قرآن یزد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220099418/mahmood_shaht_anwar_Yazd2015_2.JPG";}

برچسب ها: گفت و گوی کوتاهی با استاد محمود شحات انور-اختتامیه مسابقات یزد/آبان94

 تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94 1

تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94

59a:1:{i:1441055;s:175:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220967034/Abadan1394.JPG";}

برچسب ها: تصاویر استاد محمود شحات انور در مراسم چهلم قاریان مهاجر الی الله-آبادان/ آبان94

 تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94

تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94

59a:1:{i:1441055;s:175:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220967034/Abadan1394.JPG";}

برچسب ها: تصاویر استاد محمود شحات انور در مراسم چهلم قاریان مهاجر الی الله-آبادان/ آبان94

تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی 1

تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی

58a:2:{i:1441049;s:182:"حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220962276/mahmood_shahat_mohsen_Haji_Hasani_26.JPG";i:1441053;s:190:"گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220798268/8587551134072608313866579821.jpg";}

برچسب ها: تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی/آبان94

تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی

تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی

58a:2:{i:1441049;s:182:"حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220962276/mahmood_shahat_mohsen_Haji_Hasani_26.JPG";i:1441053;s:190:"گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220798268/8587551134072608313866579821.jpg";}

برچسب ها: تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی/آبان94

تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94 2

تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94

57a:1:{i:1441057;s:194:" تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221345250/Abadan1394_Iran.JPG";}

برچسب ها: تلاوت زیبا و دلنشین استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94-آبادان

تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94

تلاوت زیبای استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94

57a:1:{i:1441057;s:194:" تصاویر استاد محمود شحات انور-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبادان-آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221345250/Abadan1394_Iran.JPG";}

برچسب ها: تلاوت زیبا و دلنشین استاد محمود شحات-چهلم قاریان مهاجر الی الله/آبان94-آبادان

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;