قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94 1

تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94

56a:1:{i:1441050;s:177:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220639634/Khetam_Iran2015.JPG";}

برچسب ها: تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات قرآن کریم مشهد/ آبان94

تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94

تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94

56a:1:{i:1441050;s:177:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220639634/Khetam_Iran2015.JPG";}

برچسب ها: تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات قرآن کریم مشهد/ آبان94

گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی 1

گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی

43a:2:{i:1441056;s:173:"تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221308768/IMG02082227.jpg";i:1441049;s:182:"حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220962276/mahmood_shahat_mohsen_Haji_Hasani_26.JPG";}

برچسب ها: حضور استاد محمود شحات انور در منزل شهید محسن حاجی‌حسنی کارگر/آبان94

گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی

گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی

43a:2:{i:1441056;s:173:"تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221308768/IMG02082227.jpg";i:1441049;s:182:"حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94~^523130~^http://s3.picofile.com/file/8220962276/mahmood_shahat_mohsen_Haji_Hasani_26.JPG";}

برچسب ها: حضور استاد محمود شحات انور در منزل شهید محسن حاجی‌حسنی کارگر/آبان94

تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94 4

تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94

44a:1:{i:1441054;s:177:"تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221304400/Iraaannn2015_3.JPG";}

برچسب ها: تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات قرآن مشهد/آبان94

تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94

تلاوت زیبای استاد محمود شحات در اختتامیه مسابقات مشهد/آبان94

44a:1:{i:1441054;s:177:"تصاویر استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات مشهد/ آبان94~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221304400/Iraaannn2015_3.JPG";}

برچسب ها: تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور در اختتامیه مسابقات قرآن مشهد/آبان94

حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94 3

حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94

43a:2:{i:1441053;s:190:"گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220798268/8587551134072608313866579821.jpg";i:1441056;s:173:"تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221308768/IMG02082227.jpg";}

برچسب ها: حضور استاد محمود شحات انور در منزل شهید محسن حاجی‌حسنی کارگر/آبان94

حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94

حضور استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی‌حسنی/آبان94

43a:2:{i:1441053;s:190:"گزارشی از دیدار استاد محمود شحات با خانواده ی شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8220798268/8587551134072608313866579821.jpg";i:1441056;s:173:"تلاوت کوتاه و دلنشین استاد محمود شحات در منزل شهید حاجی حسنی~^523130~^http://s6.picofile.com/file/8221308768/IMG02082227.jpg";}

برچسب ها: حضور استاد محمود شحات انور در منزل شهید محسن حاجی‌حسنی کارگر/آبان94

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;