قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت سوره کهف(آیات60-82)-استاد محمود شحات انور/مصر2016 1

تلاوت سوره کهف(آیات60-82)-استاد محمود شحات انور/مصر2016

85a:2:{i:1441126;s:146:"مقطع تصویری دلنشین (سوره کهف) استاد محمود شحات- مصر/2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/11.4.2016-1.JPG";i:1441136;s:160:"مقطعی فوق العاده زیبا (نجم و قمر) -استاد محمود شحات انور/2016~^514741~^http://mahasaa.com/files/films/11.4.2016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت سوره کهف(آیات60-82)-استاد محمود شحات انور/مصر2016

تلاوت سوره کهف(آیات60-82)-استاد محمود شحات انور/مصر2016

85a:2:{i:1441126;s:146:"مقطع تصویری دلنشین (سوره کهف) استاد محمود شحات- مصر/2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/11.4.2016-1.JPG";i:1441136;s:160:"مقطعی فوق العاده زیبا (نجم و قمر) -استاد محمود شحات انور/2016~^514741~^http://mahasaa.com/files/films/11.4.2016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت زیبای استاد شحات انور در ایران/سوره های یس و صافات 1

تلاوت زیبای استاد شحات انور در ایران/سوره های یس و صافات

8a:1:{i:1441076;s:208:"تلاوت تصویری استاد شحات محمد انور از سور نمل و انشقاق~^520924~^http://cdn.persiangig.com/preview/MQhcbdTbnb/large/12308229_1087213574624321_7296756560929317019_n.jpg";}

برچسب ها: تلاوت تصویری استاد شحات انور-تلاوت های اجرایی در ایران

تلاوت زیبای استاد شحات انور در ایران/سوره های یس و صافات

تلاوت زیبای استاد شحات انور در ایران/سوره های یس و صافات

8a:1:{i:1441076;s:208:"تلاوت تصویری استاد شحات محمد انور از سور نمل و انشقاق~^520924~^http://cdn.persiangig.com/preview/MQhcbdTbnb/large/12308229_1087213574624321_7296756560929317019_n.jpg";}

برچسب ها: تلاوت تصویری استاد شحات انور-تلاوت های اجرایی در ایران

تلاوت استاد محمود شحات(نحل و قصار)/سفر به اندونزی -رمضان2016 0

تلاوت استاد محمود شحات(نحل و قصار)/سفر به اندونزی -رمضان2016

102a:1:{i:1441145;s:175:"تلاوت استاد محمود شحات(حشر و قصار)/سفر به اندونزی -رمضان2016~^523144~^http://mahasaa.com/files/t/Indonesia-mahmood%20shahat2016.PNG";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور اندونزی2016

تلاوت استاد محمود شحات انور (احزاب و انفطار)/انگلیس2016 0

تلاوت استاد محمود شحات انور (احزاب و انفطار)/انگلیس2016

100a:1:{i:1441144;s:180:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نور و قصارالسور)/انگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/t/2016-mahmood%20shahat-United%20Kingdom-2.JPG";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نور و قصارالسور)/انگلیس2016 0

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نور و قصارالسور)/انگلیس2016

100a:2:{i:1441143;s:190:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور (طه-قصار)/انگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-Taha&Qesar-UK2016-2.PNG";i:1441142;s:160:"تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-UK2016-2.jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نور و قصارالسور)/انگلیس2016

تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نور و قصارالسور)/انگلیس2016

100a:2:{i:1441143;s:190:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور (طه-قصار)/انگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-Taha&Qesar-UK2016-2.PNG";i:1441142;s:160:"تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-UK2016-2.jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور (طه-قصار)/انگلیس2016 1

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور (طه-قصار)/انگلیس2016

100a:2:{i:1441140;s:170:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-Uk2016-2.JPG";i:1441142;s:160:"تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-UK2016-2.jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور (طه-قصار)/انگلیس2016

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور (طه-قصار)/انگلیس2016

100a:2:{i:1441140;s:170:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-Uk2016-2.JPG";i:1441142;s:160:"تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-UK2016-2.jpg";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;