قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016 1

تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016

100a:2:{i:1441140;s:170:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-Uk2016-2.JPG";i:1441141;s:147:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نسا/مائده/شمس)2/انگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/2016-2.PNG";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016

تلاوت استاد محمود شحات(شوری-شمس-قریش)/سفرانگلیس2016

100a:2:{i:1441140;s:170:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/mahmood%20shahat-Uk2016-2.JPG";i:1441141;s:147:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات(نسا/مائده/شمس)2/انگلیس2016~^523143~^http://mahasaa.com/files/films/2016-2.PNG";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016 3

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات/سفر به انگلستان -سال2016

100a:2:{i:1441087;s:173:"تلاوت های تصویری استاد محمود شحات در سفر فرانسه/کیفیت HD~^523138~^http://cdn.persiangig.com/preview/X4PBt9VTvb/large/France-2.jpg";i:0;s:5:"~^0~^";}

برچسب ها: تلاوت های استاد محمود شحات انور در سفر به کشور انگلستان2016

تلاوت های استاد محمود شحات در تاریخ 27اردیبهشت1395/مصر2016 2

تلاوت های استاد محمود شحات در تاریخ 27اردیبهشت1395/مصر2016

85a:1:{i:1441137;s:159:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/16.5.2016-3.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/مصر2016 7

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)/مصر2016

85a:1:{i:1441137;s:159:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/16.5.2016-3.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016 3

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(حشر و قصار)/مصر2016

85a:1:{i:1441134;s:140:"تلاوت زیبای استاد محمود شحات انور(یوسف)-1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/2.5.2016.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2) 1

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

99a:1:{i:1441128;s:167:" تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)~^523141~^http://mahasaa.com/files/15.2.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

99a:1:{i:1441128;s:167:" تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)~^523141~^http://mahasaa.com/files/15.2.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

تلاوت های استاد محمود شحات انور-6 اردیبهشت1395/مصر2016 1

تلاوت های استاد محمود شحات انور-6 اردیبهشت1395/مصر2016

85a:1:{i:1441131;s:165:"تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/22.4.2016%20-%20Copy-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016 3

تلاوت سوره های(کهف و قصارالسور)-استاد محمود شحات/مصر2016

85a:1:{i:1441129;s:157:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/23.4.2016-1%20-%20Copy-3.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;