قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016 5

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات انور(طه)-1395/مصر2016

85a:1:{i:1441127;s:157:"تلاوت سوره آل عمران-استاد محمود شحات-28فروردین1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/16.4.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1) 2

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)

99a:1:{i:1441117;s:155:"پخش تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن ~^523141~^http://mahasaa.com/files/05.jpg";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

 تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(1)

99a:1:{i:1441117;s:155:"پخش تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن ~^523141~^http://mahasaa.com/files/05.jpg";}

برچسب ها: دریافت تلاوت‌های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن در ایام نوروز

مقطع تصویری دلنشین (سوره کهف) استاد محمود شحات- مصر/2016 2

مقطع تصویری دلنشین (سوره کهف) استاد محمود شحات- مصر/2016

85a:1:{i:1441122;s:157:"تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)-1395/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/1.4.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت آیات سوره های (حجر/نحل) - استاد انور شحات انور/ایران 2

تلاوت آیات سوره های (حجر/نحل) - استاد انور شحات انور/ایران

98a:1:{i:1441118;s:171:"تلاوت آیات سوره های (بقره و علق) - استاد انور شحات انور/ایران~^514738~^http://mahasaa.com/files/anwar%20shahat%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد انور شحات انور/تلاوت های اجرایی در ایران/ماه رمضان1388-مسجد امام صادق

تلاوت آیات سوره های (حجر/نحل) - استاد انور شحات انور/ایران

تلاوت آیات سوره های (حجر/نحل) - استاد انور شحات انور/ایران

98a:1:{i:1441118;s:171:"تلاوت آیات سوره های (بقره و علق) - استاد انور شحات انور/ایران~^514738~^http://mahasaa.com/files/anwar%20shahat%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد انور شحات انور/تلاوت های اجرایی در ایران/ماه رمضان1388-مسجد امام صادق

تلاوت سوره مریم-استاد محمود شحات-16فروردین1395/مصر2016 0

تلاوت سوره مریم-استاد محمود شحات-16فروردین1395/مصر2016

85a:1:{i:1441098;s:169:"تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 8بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat28.1.2015.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)-1395/مصر2016 2

تلاوت بسیار زیبای استاد محمود شحات(قصارالسور)-1395/مصر2016

85a:1:{i:1441120;s:147:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 27اسفند1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/17.3.2016-4.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 27اسفند1394/مصر2016 0

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 27اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441116;s:173:"مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat%20%203%202016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016 0

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441116;s:173:"مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat%20%203%202016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 28اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441116;s:173:"مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره احزاب)- 27اسفند1394~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat%20%203%202016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;