قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 15اسفند1394/مصر2016 0

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 15اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441112;s:150:"تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 12اسفند1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/2.3.2016-1.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 12اسفند1394/مصر2016 0

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 12اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441111;s:163:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 8اسفند1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/films/27.2.2016-4%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 8اسفند1394/مصر2016 3

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 8اسفند1394/مصر2016

85a:1:{i:1441110;s:153:"مقطع صوتی زیبای استاد محمود شحات(سوره هود)- 8 اسفند1394~^514741~^http://mahasaa.com/files/27.2.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره یوسف)- 5اسفند1394 0

مقطع تصویری زیبای استاد محمود شحات(سوره یوسف)- 5اسفند1394

85a:1:{i:1441107;s:154:"مقطعی بسیار عالی و فوق العاده زیبا از سوره رحمن -شمس/مصر2016~^514741~^http://mahasaa.com/files/26.1.2016-4.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

مقطعی بسیار عالی و فوق العاده زیبا از سوره رحمن -شمس/مصر2016 0

مقطعی بسیار عالی و فوق العاده زیبا از سوره رحمن -شمس/مصر2016

85a:2:{i:1441106;s:153:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 6بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat2016.JPG";i:1441100;s:146:"تلاوت شنیدنی و دلنشین سور قمر/رحمن/قصار-6بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/26.1.2016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

مقطعی بسیار عالی و فوق العاده زیبا از سوره رحمن -شمس/مصر2016

مقطعی بسیار عالی و فوق العاده زیبا از سوره رحمن -شمس/مصر2016

85a:2:{i:1441106;s:153:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 6بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat2016.JPG";i:1441100;s:146:"تلاوت شنیدنی و دلنشین سور قمر/رحمن/قصار-6بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/26.1.2016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016 1

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016

85a:1:{i:1441095;s:180:"مقطع تصویری زیبا از استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016~^514741~^http://cdn.persiangig.com/preview/uEtxnO2sg5/large/xfgbxcb.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016

85a:1:{i:1441095;s:180:"مقطع تصویری زیبا از استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016~^514741~^http://cdn.persiangig.com/preview/uEtxnO2sg5/large/xfgbxcb.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

مقطع تصویری هنرمندانه از سوره رحمان-11بهمن1394/مصر2016 1

مقطع تصویری هنرمندانه از سوره رحمان-11بهمن1394/مصر2016

85a:1:{i:1441101;s:153:"تلاوتی بسیار زیبا از سوره های تحریم و قصار-10بهمن 1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/30.1.2016-2.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوتی بسیار زیبا از سوره های تحریم و قصار-10بهمن 1394/مصر2016 0

تلاوتی بسیار زیبا از سوره های تحریم و قصار-10بهمن 1394/مصر2016

85a:2:{i:0;s:5:"~^0~^";i:1441099;s:169:"تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 8بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/28.1.2016-%D9%8DEgypt%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوتی بسیار زیبا از سوره های تحریم و قصار-10بهمن 1394/مصر2016

تلاوتی بسیار زیبا از سوره های تحریم و قصار-10بهمن 1394/مصر2016

85a:2:{i:0;s:5:"~^0~^";i:1441099;s:169:"تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 8بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/28.1.2016-%D9%8DEgypt%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت شنیدنی و دلنشین سور قمر/رحمن/قصار-6بهمن1394/مصر2016 0

تلاوت شنیدنی و دلنشین سور قمر/رحمن/قصار-6بهمن1394/مصر2016

85a:2:{i:0;s:5:"~^0~^";i:1441096;s:161:"تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 30دی1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/20.1.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت شنیدنی و دلنشین سور قمر/رحمن/قصار-6بهمن1394/مصر2016

تلاوت شنیدنی و دلنشین سور قمر/رحمن/قصار-6بهمن1394/مصر2016

85a:2:{i:0;s:5:"~^0~^";i:1441096;s:161:"تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 30دی1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/20.1.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;