قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أهل القرآن هم أهل الله و خاصته

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 8بهمن1394/مصر2016 0

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 8بهمن1394/مصر2016

85a:1:{i:1441098;s:169:"تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 8بهمن1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/mahmood%20shahat28.1.2015.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 8بهمن1394/مصر2016 0

تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 8بهمن1394/مصر2016

85a:1:{i:1441096;s:161:"تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 30دی1394/مصر2016~^523140~^http://mahasaa.com/files/20.1.2016%20-%20Copy.JPG";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 30دی1394/مصر2016 2

تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 30دی1394/مصر2016

85a:1:{i:1441095;s:180:"مقطع تصویری زیبا از استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016~^514741~^http://cdn.persiangig.com/preview/uEtxnO2sg5/large/xfgbxcb.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 30دی1394/مصر2016

تلاوت زیبای سوره مریم-استاد محمود شحات انور- 30دی1394/مصر2016

85a:1:{i:1441095;s:180:"مقطع تصویری زیبا از استاد محمود شحات درسالروز درگذشت پدر/2016~^514741~^http://cdn.persiangig.com/preview/uEtxnO2sg5/large/xfgbxcb.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 18دی1394/مصر2016 5

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 18دی1394/مصر2016

85a:1:{i:1441092;s:175:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 14دی1394/مصر2016~^523140~^http://cdn.persiangig.com/preview/ixiQm8aHf4/large/4.1.2016%20-%20Copy.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 14دی1394/مصر2016 1

تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور- 14دی1394/مصر2016

85a:1:{i:1441091;s:176:"تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 11دی ماه1394/مصر2016~^523140~^http://cdn.persiangig.com/preview/2T6NJfvO65/large/1.1.216-2.jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 11دی ماه1394/مصر2016 1

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 11دی ماه1394/مصر2016

85a:1:{i:1441090;s:183:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور در پایان سال 2015/مصر~^512531~^http://cdn.persiangig.com/preview/s0zl23AVar/large/hqdefault%20(1).jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 11دی ماه1394/مصر2016

تلاوت های استاد محمود شحات انور در تاریخ 11دی ماه1394/مصر2016

85a:1:{i:1441090;s:183:"تلاوت های زیبای استاد محمود شحات انور در پایان سال 2015/مصر~^512531~^http://cdn.persiangig.com/preview/s0zl23AVar/large/hqdefault%20(1).jpg";}

برچسب ها: استاد محمود شحات انور-تلاوت های اجرایی در سال2016-تلاوت های صوتی و تصویری

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;