تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

تلاوت های جدید اهدایی استاد محمود شحات انور به رادیو قرآن(2)

تلاوت بسیار زیبا و شنیدنی استاد انور شحات انور از آیات پایانی سوره ی شوری و اعلی و کوثر که این 

تلاوت زیبا جزو تلاوت های اهدایی استاد محمود به رادیو قرآن می باشد.

تاریخ پخش نهم فروردین 1395

مدت تلاوت:28دقیقه

 

دریافت:

لینک 1/ لینک2

پاسخ دهید

1 نظر

Linx  ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ - ۰۴:۱۲:۰۸

All of my questions seatked-thtnls!